IPCS Logo

ข่าว/จดหมายข่าว
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสารเคมี
กลับหน้าแรก IPCS
 
Chemical Safety Academy

สื่อการเรียนรู้เรื่อง GHS


พบทั้งหมด 2 หัวข้อ     ไปหน้าที่  1 

หัวข้อ/เอกสารของChemical Safety Academy


วีดีโอความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี


ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: +662 590 7289, +662 591 8478 โทรสาร: +662 590 7287
E-mail chemical_safety@fda.moph.go.th