Language :
Search :
ข่าวประชาสัมพันธ์

มารู้จักผลิตภัณฑ์นาโนกันเถอะ!!

          ปัจจุบันนี้ เรามักจะได้ยินคำว่านาโนจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไป เช่น เสื้อนาโน ลูกเทนนิสนาโน แว่นตานาโนคริสตัล ครีมกันแดดนาโน ผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถยนต์นาโน รองเท้ากีฬานาโน บรรจุภัณฑ์อาหารนาโน เป็นต้น ซึ่งการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างจุดขายให้กับสินค้า แต่ประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโน (nanosafety) ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการสื่อสารกันมากนักในระหว่างเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดการใช้อย่างขาดความระมัดระวัง และนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศได้ หลายคนอาจจะคิดว่านาโนเทคโนโลยีเป็นเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัว หรือเข้าใจได้ยาก แต่ตอนนี้นาโนเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก มาดูซิว่า นาโนเทคโนโลยีคืออะไร? เรารู้จัก “นาโน”มากแค่ไหน? ใช้นาโนให้ปลอดภัยได้อย่างไร? กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน มีการกำกับดูแลอย่างไร?

ดาวน์โหลด: ชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการ เรื่อง “ความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน (Nano Safety)”สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่ 
http://ipcs.fda.moph.go.th/csnetnew/ebook/Nano%20Safety%20E%20Book%20P1-60.pdf

แผ่นพับ ความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์นาโน Nano Safety