ติดต่อเรา


ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์


ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

(Chemical Safety Group: IPCS)

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 419 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (Tel) 0-2590-7289 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

โทรสาร (Fax) 0-2590-7287 อีเมล์: ipcs_fda@fda.moph.go.th หรือ ipcs.fda@gmail.com